Загрузить образец бланка заявления

КазГЮИУ студенттерінің қатарына қайта қабылдау

Бакалавриат
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтынан өтініш бланкілерін басып шығарып, жеке мәліметтерімен толтырып факультет деканатына өткізу;
‒ сайтта берілген үлгі бойынша өтініш жазып, факультет деканатына өткізеді;
‒ өтінішті факультет деканатында тікелей рәсімдейді.
2. Өтінішті қабылдау факультет деканатына өтініш берушінің жеке өзі жазу арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке:
‒ білім алуды аяқтамаған тұлғаларға берілетін түпнұсқа анықтама (академиялық анықтама) қоса беріледі.
‒ ҰБТ немесе КТ сертификатының көшірмесі;
4. Қызмет көрсету мерзімі - көрсетілетін қызметті берушіге өтініш түскен бір күннің ішінде
5. Білім алушы көрсетілген мерзім аяқталған соң факультеттің деканатынан студенттің қайта қабылданғаны туралы бұйрықтың мерзімі мен номерін пәндер бойынша оқу жоспарындағы айырмашылықтар мен оларды тапсыру мерзімін біле алады.

Магистратура, докторантура
1. Білім алушы:
‒ CҚО сайтында өтініш бланкісін басып шығару, толтыру және ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына тапсыру);
‒ сайтта ұсынылған үлгі бойынша өтініш жазу және ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына тапсыру;
‒ өтінішті тікелей ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығында ресімдеу.
2. Өтінішті қабылдау ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына өтініш берушінің жеке өзі жазу арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке:
‒ білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтаманың түпнұсқасы (академиялық анықтама);
‒ шет тілінен түсу емтиханын тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесі қоса беріледі.
4. Қызмет көрсету мерзімі – Өтініш қызмет берушіге келіп түскен сәттен бастап 1 жұмыс күні.
5. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығында білім алушы студентті ауыстыру туралы бұйрықтың нөмірі мен күнін, оқу жоспарларындағы айырмашылық пәнін және оны тапсыру мерзімін біле алады.

Восстановление в число студентов КАЗГЮИУ

Бакалавриат
1. Восстанавливающийся может:
‒ распечатать бланк заявления с сайта ЦОС, заполнить его и сдать в деканат факультета;
‒ написать заявление по образцу представленному на сайте и сдать в деканат факультета;
‒ оформить заявление непосредственно в деканате факультета.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в деканат факультета заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ подлинник справки, выдаваемой лицам, не завершившим образование (академическая справка);
‒ копия сертификата ЕНТ или КТ;
4. Срок оказания услуги – 1 рабочий день с момента поступления заявления услугодателю.
5. По истечении указанного срока в деканате факультета восстанавливающийся может узнать номер и дату приказа о восстановлении, дисциплины разницы в учебных планах и сроки ее ликвидации.

Магистратура, докторантура
1. Восстанавливающийся может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС, заполнить и сдать в центр науки и послевузовского образования (ЦНиПО);
‒ написать заявление по образцу, представленному на сайте и сдать в центр науки и послевузовского образования;
‒ оформить заявление непосредственно в центре науки и послевузовского образования.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в центр науки и послевузовского образования заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ подлинник справки, выдаваемой лицам, не завершившим образование (академическая справка);
‒ копия сертификата о сдаче вступительного экзамена по иностранному языку.
4. Срок оказания услуги – 1 рабочий день с момента поступления заявления услугодателю.
5. По истечении указанного срока в центре науки и послевузовского образования восстанавливающийся может узнать номер и дату приказа о восстановлении, дисциплины разницы в учебных планах и сроки ее ликвидации.

Наша команда

Thumbnail Image

Кудайбергенов Мэлс Кудайбергенович

начальник Службы офис-регистратора

г. Семей, ул. Ленина, 11 1 этаж каб. 20
телефон: 8-7222-42-65-72

Thumbnail Image

Пулукчу Наталия Николаевна

Начальник центра обслуживания

г. Семей, ул. Ленина, 11 3 этаж каб. 20
телефон: 8 7222 63-40-69

У Вас появились вопросы?

Задайте его на нашем портале, мы Вам обязательно ответим.