Загрузить образец бланка заявления

Білім алушыны бір мамандықтан келесі мамандыққа ауыстырылуы.

Бакалавриат
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтынан өтініш бланкілерін басып шығарып, жеке мәліметтерімен толтырып факультет деканатына өткізу;
‒ сайтта берілген үлгі бойынша өтініш жазып, факультет деканатына өткізеді;
‒ өтінішті факультет деканатында тікелей рәсімдейді.
2. Өтінішті қабылдау факультет деканатына өтініш берушінің өзі жазу арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке:
‒ офис-тіркеуші басшысының қолы қойылып, мөрімен расталған транскрипт көшірмесі қоса беріледі.
‒ ҰБТ немесе КТ сертификатының көшірмесі;
4. Қызмет көрсету мерзімі - көрсетілетін қызметті берушіге өтініш түскен бір күннің ішінде.
5. Білім алушы көрсетілген мерзім аяқталған соң факультеттің деканатынан ауысу (бір мамандықтан келесі мамандыққа) туралы бұйрықтың мерзімі мен номерін пәндер бойынша оқу жоспарындағы айырмашылықтар мен оларды жою мерзімін біле алады.

Магистратура, докторантура
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтында өтініш бланкісін басып шығару, толтыру және ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына тапсыру);
‒ сайтта ұсынылған үлгі бойынша өтініш жазу және ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына тапсыру;
‒ өтінішті тікелей ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығында ресімдеу.
2. Өтінішті қабылдау өтініш берушінің өзі ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына өтініш беру арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке қоса беріледі:
‒ Офис-тіркеуші бастығы қол қойған және мөрмен бекітілген транскрипт көшірмесі;
‒ шет тілінен түсу емтиханын тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесі.
4. Қызмет көрсету мерзімі – Өтініш қызмет берушіге келіп түскен сәттен бастап 1 жұмыс күні.
5. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін білім алушы ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығында ауысу туралы бұйрықтың нөмірі мен күнін (бір мамандықтан басқасына), оқу жоспарларындағы айырмашылық тәртібін және оны жою мерзімін біле алады.

Перевод обучающегося с одной специальности на другую специальность

Бакалавриат
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления с сайта ЦОС, заполнить его своими данными и сдать в деканат факультета;
‒ написать заявление по образцу представленному на сайте и сдать в деканат факультета;
‒ оформить заявление непосредственно в деканате факультета.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в деканат факультета заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ копия транскрипта, подписанная начальником офис-регистратора и скрепленная печатью;
‒ копия сертификата ЕНТ или КТ;
4. Срок оказания услуги – 1 рабочий день с момента поступления заявления услугодателю.
5. По истечении указанного срока в деканате факультета обучающийся может узнать номер и дату приказа о переводе (с одной специальности на другую), дисциплины разницы в учебных планах и сроки ее ликвидации.

Магистратура, докторантура
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС, заполнить и сдать в центр науки и послевузовского образования (ЦНиПО);
‒ написать заявление по образцу, представленному на сайте и сдать в центр науки и послевузовского образования;
‒ оформить заявление непосредственно в центре науки и послевузовского образования.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в центр науки и послевузовского образования заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ копия транскрипта, подписанная начальником офис-регистратора и скрепленная печатью;
‒ копия сертификата о сдаче вступительного экзамена по иностранному языку.
4. Срок оказания услуги – 1 рабочий день с момента поступления заявления услугодателю.
5. По истечении указанного срока в центре науки и послевузовского образования обучающийся может узнать номер и дату приказа о переводе (с одной специальности на другую), дисциплины разницы в учебных планах и сроки ее ликвидации.

Наша команда

Thumbnail Image

Кудайбергенов Мэлс Кудайбергенович

начальник Службы офис-регистратора

г. Семей, ул. Ленина, 11 1 этаж каб. 20
телефон: 8-7222-42-65-72

Thumbnail Image

Пулукчу Наталия Николаевна

Начальник центра обслуживания

г. Семей, ул. Ленина, 11 3 этаж каб. 20
телефон: 8 7222 63-40-69

У Вас появились вопросы?

Задайте его на нашем портале, мы Вам обязательно ответим.