Загрузить образец бланка заявления

Шетелдік білім беру ұйымдарынан ауысу немесе қайта қабылдану

Бакалавриат
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтынан өтініш бланкілерін басып шығарып, жеке мәліметтерімен толтырып факультет деканатына өткізу;
‒ сайтта берілген үлгі бойынша өтініш жазып, факультет деканатына өткізеді;
‒ өтінішті факультет деканатында тікелей рәсімдейді.
2. Өтінішті қабылдау факультет деканатына өтініш берушінің жеке өзі жазу арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке:
‒ меңгерген оқу бағдарламаларының құжаттары (академиялық анықтама);
‒ Қазақстан Республикасының нострификациялау рәсімінен өтуі тиіс білім берудің алдыңғы деңгейін аяқтағаны туралы құжат (диплом/аттестат);
‒ шетелдік ұйымдарға оқуға түскен кездегі қабылдау сынақтарының нәтижелері қоса беріледі.
4. Қызмет көрсету мерзімі - көрсетілетін қызметті берушіге өтініш түскен бір күннің ішінде
5. Білім алушы көрсетілген мерзім аяқталған соң факультеттің деканатынан студенттің басқа оқудан ауыстырылғандығы /қайта қабылданғаны туралы бұйрықтың мерзімі мен номерін пәндер бойынша оқу жоспарындағы айырмашылықтар мен оларды жою мерзімін біле алады.

Магистратура, докторантура
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтында өтініш бланкісін басып шығару, толтыру және ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына тапсыру);
‒ сайтта ұсынылған үлгі бойынша өтініш жазу және ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына тапсыру;
‒ өтінішті тікелей ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығында ресімдеу.
2. Өтінішті қабылдау өтініш берушінің өзі ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына өтініш беру арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке қоса беріледі:
‒ игерілген оқу бағдарламалары туралы құжат (академиялық анықтама);
‒ Қазақстан Республикасында нострификациялау рәсімінен өтуі тиіс алдыңғы білім деңгейін аяқтағаны туралы құжат (диплом/аттестат);
‒ шетелдік ұйымдарға түсу сынақтарының нәтижелері(шет тілінен түсу емтиханын тапсыру туралы хаттаманың көшірмесі, арнайы емтихан тапсырғаны туралы хаттаманың көшірмесі.пәні);
4. Қызмет көрсету мерзімі – Көрсетілетін қызметті берушіге өтініш келіп түскен сәттен бастап 1 жұмыс күні.
5. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығында білім алушы ауыстыру /қайта қабылданғаны туралы бұйрықтың нөмірі мен күнін, оқу жоспарларындағы айырмашылық пәнін және оны жою мерзімін біле алады.

Перевод или восстановлении из зарубежной организации образования

Бакалавриат
1. Заявитель может:
‒ распечатать бланк заявления с сайта ЦОС, заполнить его своими данными и сдать в деканат факультета;
‒ написать заявление по образцу представленному на сайте и сдать в деканат факультета;
‒ оформить заявление непосредственно в деканат факультета.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в деканат факультета заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ документ об освоенных учебных программах (академическая справка);
‒ документ о завершении предыдущего уровня образования (диплом/аттестат), который должен пройти процедуру нострификации в Республике Казахстан;
‒ результаты вступительных испытаний при поступлении в зарубежные организации;
4. Срок оказания услуги – 1 рабочий день с момента поступления заявления услугодателю
5. По истечении указанного срока в деканате факультета студент может узнать номер и дату приказа о переводе / восстановлении, дисциплины разницы в учебных планах и сроки ее ликвидации.

Магистратура, докторантура
1. Заявитель может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС, заполнить и сдать в центр науки и послевузовского образования (ЦНиПО);
‒ написать заявление по образцу, представленному на сайте и сдать в центр науки и послевузовского образования;
‒ оформить заявление непосредственно в центре науки и послевузовского образования.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в центр науки и послевузовского образования заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ документ об освоенных учебных программах (академическая справка);
‒ документ о завершении предыдущего уровня образования (диплом/аттестат), который должен пройти процедуру нострификации в Республике Казахстан;
‒ результаты вступительных испытаний при поступлении в зарубежные организации (копия протокола о сдаче вступительного экзамена по иностранному языку, копия протокола о сдаче вступительного экзамена по спец.дисциплине);
4. Срок оказания услуги – 1 рабочий день с момента поступления заявления услугодателю
5. По истечении указанного срока в центре науки и послевузовского образования обучающийся может узнать номер и дату приказа о переводе / восстановлении студента, дисциплины разницы в учебных планах и сроки ее ликвидации.

Наша команда

Thumbnail Image

Кудайбергенов Мэлс Кудайбергенович

начальник Службы офис-регистратора

г. Семей, ул. Ленина, 11 1 этаж каб. 20
телефон: 8-7222-42-65-72

Thumbnail Image

Пулукчу Наталия Николаевна

Начальник центра обслуживания

г. Семей, ул. Ленина, 11 3 этаж каб. 20
телефон: 8 7222 63-40-69

У Вас появились вопросы?

Задайте его на нашем портале, мы Вам обязательно ответим.