Загрузить образец бланка заявления

Өзге ЖОО-нан КазГЮИУға ауысу
1. Студент:
‒ СҚО сайтынан өтініш бланкілерін басып шығарып, жеке мәліметтерімен толтырып факультет деканатына өткізу;
‒ сайтта берілген үлгі бойынша өтініш жазып, факультет деканатына өткізеді;
‒ өтінішті факультет деканатында тікелей рәсімдейді.
2. Өтінішті қабылдау факультет деканатына өтініш берушінің өзі жазу арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке:
‒ бойынша ректор мен офис-тіркеушісі басшысының (студент бұрын оқыған ЖОО) қолы қойылып, мөрмен расталған транскрипті;
‒ студент оқыған ЖОО басшысының атына өтініш (басшы қолы мен мөрі);
‒ баллы белгіленген шектен төмен емес ҰБТ немесе КТ сертификатының көшірмесі;
‒ білім беру гранты иегерінің куәлігінің көшірмесі (білім гранттары үшін);
‒ диплом көшірмесі (орта кәсіби білім негізінде ауысу барысында) қоса беріледі.
4. Қызмет көрсету мерзімі - көрсетілетін қызметті берушіге өтініш түскен бір күннің ішінде
5. Студент көрсетілген мерзім аяқталған соң факультеттің деканатынан ауысқаны туралы бұйрықтың мерзімі мен номерін пәндер бойынша оқу жоспарындағы айырмашылықтар мен оларды жою мерзімін біле алады.

Перевод в КАЗГЮИУ из другого вуза
1. Студент может:
‒ распечатать бланк заявления с сайта ЦОС, заполнить его своими данными и сдать в деканат факультета;
‒ написать заявление по образцу представленному на сайте и сдать в деканат факультета;
‒ оформить заявление непосредственно в деканате факультета.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в деканат факультета заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются:
‒ транскрипт, подписанный ректором и начальником офис – регистратора, и скрепленный печатью (из того вуза где студент обучался ранее);
‒ заявление на имя руководителя вуза, где он обучался (с подписью руководителя и печатью);
‒ копия сертификата о сдаче ЕНТ или КТ с баллом не ниже установленного порогового балла;
‒ копия свидетельства обладателя образовательного гранта (для обучающегося по образовательному гранту);
‒ копия диплома (при переводе на базе среднего профессионального образования).
4. Срок оказания услуги – 1 рабочий день с момента поступления заявления услугодателю.
5. По истечении указанного срока в деканате факультета студент может узнать номер и дату приказа о переводе студента, дисциплины разницы в учебных планах и сроки ее ликвидации.

Наша команда

Thumbnail Image

Кудайбергенов Мэлс Кудайбергенович

начальник Службы офис-регистратора

г. Семей, ул. Ленина, 11 1 этаж каб. 20
телефон: 8-7222-42-65-72

Thumbnail Image

Пулукчу Наталия Николаевна

Начальник центра обслуживания

г. Семей, ул. Ленина, 11 3 этаж каб. 20
телефон: 8 7222 63-40-69

У Вас появились вопросы?

Задайте его на нашем портале, мы Вам обязательно ответим.