Загрузить образец бланка заявления

Студенттер оқу сабақтарынан босату туралы

Бакалавриат
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтынан өтініш бланкілерін басып шығарып, жеке мәліметтерімен толтырып факультет деканатына өткізу;
‒ сайтта берілген үлгі бойынша өтініш жазып, факультет деканатына өткізеді;
‒ өтінішті факультет деканатында тікелей рәсімдейді.
2. Өтінішті қабылдау факультет деканатына өтініш берушінің жеке өзі жазу арқылы жүзеге асырылады.
3. Өтінішке студенттің сабақтан босатылу себептерін растайтын құжаттар қоса беріледі.
4. Қызмет көрсету мерзімі - көрсетілетін қызметті берушіге өтініш түскен уакыттан бастап 3 жұмыс күні (құжат қабылдаған күн университеттің қызмет көрсету күніне есептелмейді).
5. Білім алушы көрсетілген мерзім аяқталған соң факультеттің деканатынан оқу сабақтарынан босату туралы бұйрықтың мерзімі мен номерін біле алады.

Магистратура, докторантура
1. Білім алушы:
‒ СҚО сайтында өтініш бланкісін басып шығару, толтыру және ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына тапсыру);
‒ сайтта ұсынылған үлгі бойынша өтініш жазу және ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына тапсыру;
‒ өтінішті тікелей ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығында ресімдеу.
2. Өтінішті қабылдау өтініш берушінің өзі ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығына өтініш беру арқылы жүзеге асырылады.
Сабақтан босату туралы өтінішке кафедра меңгерушісінің қолы қойылуы қажет.
3. Өтінішке білім алушыны сабақтан босату себебін растайтын құжаттар қоса беріледі.
4. Қызмет көрсету мерзімі ‒ өтініш қызмет берушіге келіп түскен сәттен бастап 3 жұмыс күніне дейін. (құжаттарды қабылдау күні университеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді).
5. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін, білім алушы сабақтан босатылғандығы туралы бұйрықтың нөмірі мен күнін ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінен біле алады.

Об освобождении от учебных занятий

Бакалавриат
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления с сайта ЦОС, заполнить его и сдать в деканат факультета;
‒ написать заявление по образцу представленному на сайте и сдать в деканат факультета;
‒ оформить заявление непосредственно в деканате факультета.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в деканат факультета заявителем лично.
3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие причину освобождения от занятия студента.
4. Срок оказания услуги – до 3 рабочих дня с момента поступления заявления услугодателю (день приема документов не входит в срок оказания университетской услуги).
5. По истечении указанного срока обучающийся может узнать номер и дату приказа об освобождении учебных занятий в деканате факультета
.
Магистратура, докторантура
1. Обучающийся может:
‒ распечатать бланк заявления на сайте ЦОС, заполнить и сдать в центр науки и послевузовского образования (ЦНиПО);
‒ написать заявление по образцу, представленному на сайте и сдать в центр науки и послевузовского образования;
‒ оформить заявление непосредственно в центре науки и послевузовского образования.
2. Прием заявления осуществляется через подачу заявления в центр науки и послевузовского образования заявителем лично.
При освобождении от занятий заявление необходимо завизировать у заведующего выпускающей кафедры.
3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие причину освобождения от занятия обучающегося.
4. Срок оказания услуги – до 3 рабочих дня с момента поступления заявления услугодателю (день приема документов не входит в срок оказания университетской услуги).
5. По истечении указанного срока обучающийся может узнать номер и дату приказа об освобождении от учебных занятий в отделе науки и послевузовского образования.

Наша команда

Thumbnail Image

Кудайбергенов Мэлс Кудайбергенович

начальник Службы офис-регистратора

г. Семей, ул. Ленина, 11 1 этаж каб. 20
телефон: 8-7222-42-65-72

Thumbnail Image

Пулукчу Наталия Николаевна

Начальник центра обслуживания

г. Семей, ул. Ленина, 11 3 этаж каб. 20
телефон: 8 7222 63-40-69

У Вас появились вопросы?

Задайте его на нашем портале, мы Вам обязательно ответим.