Загрузить образец бланка заявления


Online түрінде жазғы семестрге тіркелу НҰСҚАУЛЫҒЫ

1. Жазғы семестрге арналған өтініш формасын жүктеңіз.
2. Өз қолыңызбен жазғы семестрге өтініш формасын толтырып, қол қойыңыз (үлгі бойынша). Өтінішті дұрыс толтыру үшін эдвайзер немесе деканат көмегіне жүгінуге болады:
- заң факультетінің деканаты - + 7 7222 52 52 26
- гуманитарлық факультет деканаты - +7 7222 77 31 12
- ақпараттық технологиялар және экономика факультетінің деканаты - +7 7222 56 24 23
- магистранттар мен докторанттар жоғары оқудан кейін оқыту орталығына хабарласады - +7 7222 36 03 63 (қосымша 113).
3. Университеттің бекітілген қызмет көрсету шығындарының реестры бойынша, өтініште көрсетілген жалпы кредит саны бойынша терминал арқылы төлем жасаңыз (төлеу түрін оқу айырмашылығы үшін деп таңдаңыз).
4. Төлем ақы туралы түбіртек пен өтініштің суретін өзіңіздің деканатыңыздың корпоративты электронды поштасына жіберіңіз:
- заң факультетінің деканаты - law@abu.edu.kz,
- гуманитарлық факультет деканаты - gumfak@abu.edu.kz,
- ақпараттық технологиялар және экономика факультетінің деканаты - itf@abu.edu.kz.
Магистраннтар және докторанттар өз өтініштерін жоғары оқудан кейін оқыту орталығына – opvo@abu.edu.kz электронды поштасына жіберу керек.
5. Тіркелу сәтті аяқталғаннан кейін Сіздің поштанызға Сіз жазғы семестрге тіркелдіңіз деген жауап келеді.

Сұрақтар бойынша:
Call Center
+7 (7222) 36 03 63 (#118),
+7 747 115 67 37
e-mail: or@abu.edu.kz

Сізге қызмет көрсеткен Университеттің Офис Тіркеу бөлімі

Инструкция для регистрации на летний семестр в режиме Online

1. Cкачайте бланк заявления на летний семестр.
2. Собственноручно заполните (согласно образцу) и подпишите заявление на летний семестр. В целях правильного оформления заявления Вы можете проконсультироваться со своим эдвайзером через свой деканат:
- юридический факультет - +7 7222 52 52 26
- гуманитарный факультет - +7 7222 77 31 12
- факультет информационных технологий и экономики - +7 7222 56 24 23
- для магистрантов и докторантов - отдел послвузовского образования - +7 7222 36 03 63 (внутр. 113).
3. Произведите оплату через терминал за общее количество кредитов согласно заявления по реестру стоимости услуг университета (в статье оплаты необходимо выбрать «За учебную разницу»).
4. Отправьте фото квитанции об оплате и самого заявления на электронный адрес корпоративной почты своего деканата:
- деканат юридического факультета - law@abu.edu.kz,
- деканат гуманитарного факультета - gumfak@abu.edu.kz,
- деканат факультета ИТиЭ - itf@abu.edu.kz).
Магистранты и докторанты направляют свое заявление в центр послевузовского образования, на корпоративную почту opvo@abu.edu.kz.
5. На Вашу почту должно придти ответное сообщение об удачной регистрации на летний семестр.

По возникшим вопросам обращаться:
Call Center
+7 (7222) 36 03 63 (#118),
+7 747 115 67 37
e-mail: or@abu.edu.kz

Вас обслуживает Служба Офис Регистратора ABU