Оқитындығы жөнінде анықтама алуға өтініш
1. cos@abu.edu.kz электрондық мекенжайларына төменде көрсетілген хатты жіберу қажет:
‒ керек құжаттың атауы (жеңілдіктер алуға анықтама (2-1-қосымша, 4-қосымша, 6-қосымша), әскери комиссариатқа ұсыну үшін анықтама);
‒ білім беру бағдарламасының, курстың атауы, топ нөмірі.
Хатқа жеке куәліктің фото немесе скан-нұсқасы бар файлды тіркеу қажет.
2. Дайын құжат (PDF форматында) сіздің электрондық мекенжайыңызға жіберіледі.
3. Қызмет көрсету мерзімі – өтініш қызмет көрсетушіге келіп түскен сәттен бастап 5 жұмыс күніне дейін
4. Құжаттыңыздың түп нұсқасын мына мекен-жайы бойынша алуыңызға болады: Семей қ., Мәңгілік ел.,11, 1 этаж , каб.6 (әкімшілік ғимараты, СҚКО). Өзіңізбен бірге жеке куәлігіңіз болу керек.

Сұрақтар бойынша:
Call Center
+7 (7222) 42-32-24 (#105),
+7 747 115 6737
e-mail: cos@abu.edu.kz

Студенттерге қызмет көрсету орталығы


Заявление на получение справки об обучении
1. На электронный адрес ЦОС cos@abu.edu.kz необходимо отправить письмо с указанием:
‒ наименования документа, который требуется получить (справка на получение пособия (приложение 2-1, приложение 4, приложение 6), справка для предъявления в военкомат);
‒ наименования образовательной программы, курса, номера группы.
К письму необходимо прикрепить файл с фото или скан-версией удостоверения личности.
2. Готовый документ (в формате PDF) будет выслан на Ваш электронный адрес.
3. Срок оказания услуги – до 5 рабочих дней с момента поступления заявления услугодателю.
4. Оригинал документа можете получить по адресу: г. Семей, ул. Мәңгілік ел, 11, 1 этаж, каб. 6 (административный корпус, ЦОС)
При себе иметь удостоверение личности.

По возникшим вопросам обращаться:
Call Center
+7 (7222) 42-32-24 (#105),
+7 747 115 6737
e-mail: cos@abu.edu.kz

Центр обслуживания студентов