Загрузить образец бланка заявления


Online түрінде апелляцияға өтініш беру НҰСҚАУЛЫҒЫ

1. Білім алушы өзінің жеке кабинетіндегі негізгі мәзірі арқылы «Центр обслуживания» - «Услуги» қосымшасына немесе университета сайты (www.abu.edu.kz) арқылы «Студенттерге қызмет көрсету орталығының» (con.semuniver.kz) порталына кіруі қажет.
2. Апелляцияға өтінішті жүктеңіз.
3. Өз қолынызбен үлгі бойынша өтінішті толтырыңыз, қолыңызды қойыныз.
4. Өтінішті фотоға түсіріп or@abu.edu.kz электронды поштаға жіберіңіз. Жіберілген файл атын, мысалы «Апелляцияға өтініш_ Асылбеков М.С.» деп атаңыз.
5. Апелляцияға жіберілген өтініш апелляциялық коммиссимен үш күн аралығында қарастырылады. Апелляциялық коммиссияның оң шешімі білім алушының электрондық журналындағы өзгерілген бағадан көрінеді.

Сұрақтар бойынша:
Call Center
+7 (7222) 36 03 63 (#118),
+7 747 115 67 37
e-mail: or@abu.edu.kz

Сізге қызмет көрсеткен Университеттің Офис Тіркеу бөлімі

Инструкция для подачи заявления на апелляцию в режиме Online

1. В основном меню личного кабинета необходимо перейти на «Центр обслуживания» - «Услуги» или через сайт университета (www.abu.edu.kz) необходимо войти в портал Центра обслуживания Студентов (con.semuniver.kz).
2. Cкачать форму заявления на апелляцию.
3. Cобственноручно заполнить (согласно образцу) и подписать заявление на апелляцию.
4. Сфотографировать заявление (фото должно быть четким и неразмытым) и отправить на электронный адрес or@abu.edu.kz с пометкой «Заявление на апелляцию_Асылбеков М.С.».
5. Заявление рассматривается апелляционной комиссией в течений 3-х рабочих дней. Положительное решение апелляционной комиссии отражается в оценке ведомости экзамена у обучающегося.

По возникшим вопросам обращаться:
Call Center
+7 (7222) 36 03 63 (#118),
+7 747 115 67 37
e-mail: or@abu.edu.kz

Вас обслуживает Служба Офис Регистратора КазГЮИУ